Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
greek english

Επικυρώσεις

Επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αυτοπρόσωπη παρουσία.
2) Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Τέλη επικύρωσης υπογραφής:
- Έλληνα πολίτη:10,00 ευρώ
- Αλλοδαπού πολίτη: 30,00 ευρώ

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0