Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french

Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. τμημάτων ηλεκτρονικής ή ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή τμήματος πληροφορικής. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προγραμματισμού και υποστήριξης ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο διορισμός πραγματοποιείται βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.