Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ

Η Ελλάδα στην ΕΕ

Η Ελλάδα στην ΕΕΕδώ περιγράφεται η ιστορική διαδρομή της ένταξης της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, από υποψήφια χώρα σε ένα από τα παλαιότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σήμερα η Ελλάδα εργάζεται για την εμβάθυνση και τη ολοκλήρωση της Ε.Ε και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα όργανα και τους θεσμούς της Ένωσης. Ειδική μνεία γίνεται επίσης στις εξωτερικές σχέσεις και τη διεύρυνση της Ε.Ε, ενώ επίσης περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο μετά την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς και η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της Ε.Ε (ΚΕΠΠΑ) και η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ).