Κυριακή, 30 Απριλίου 2017
greek english french

Κλάδος Επιμελητών

Απευθύνεται σε κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου. Ο διορισμός στο Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιείται μετά από την προκήρυξη σχετικών θέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.


Σχετικές πληροφορίες:

● Προσόντα διορισμού: άρθρο 144 παρ. 1 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών


Αυτή η Κατηγορία είναι προς το παρόν κενή