Σάββατο, 27 Μαΐου 2017
greek english french

Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, στη δεύτερη Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και Σταθερότητα (Ρόδος, 23.05.2017)

Ομιλία Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, στη 2η Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και Σταθερότητα (Ρόδος, 22.5.2017)

Δηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, κατά την άφιξή του στη 2η Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και Σταθερότητα (Ρόδος, 22.05.2017)

Παρέμβαση Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, κατά τη Σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκωσία, 19.5.2017)