Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
greek english french

Εθνικές Θεωρήσεις

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Νόμος 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και Λοιπές Διατάξεις)

Γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για όλους τους τύπους εθνικών θεωρήσεων

Ειδικά δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010

Υπόδειγμα αίτησης θεώρησης

Eναρμονισμένο έντυπο ιατρικού πιστοποιητικού για την έκδοση εθνικής θεώρησης (τύπου D) Υπόδειγμα 1 - Υπόδειγμα 2

Νόμος 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και Λοιπές Διατάξεις) ΕΝ

-ERASMUS+ Programme

Visa & Residence Permit guide for students

1. Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «COME TO STUDY OR TEACH IN EUROPE»

2. Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «WORK TOGETHER WITH EUROPEAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS»

3. Ενημερωτικός οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Erasmus+ booklet_International dimension»

4. Λίστα του ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα με τα εγκεκριμένα Πανεπιστήμια με τα οποία η Ελλάδα θα έχει συνεργασία στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας

5. Άλλες πληροφορίες/χρήσιμο λίνκ http://www.iky.gr/erasmusplus

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 14 Μάρτιος 2017