Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french

Κλάδος Εμπειρογνωμόνων

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα σύμφωνα με τις ειδικότητες, που κατά περίπτωση προκηρύσσονται. Ο διορισμός πραγματοποιείται μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ειδική διαδικασία επιλογής, που διενεργεί το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σχετικές πληροφορίες:

Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 104 παρ. 1 και 2 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών