Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019
greek english french

Εθνικές Θεωρήσεις

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Νόμος 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και Λοιπές Διατάξεις)

Γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για όλους τους τύπους εθνικών θεωρήσεων

Ειδικά δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010

Υπόδειγμα αίτησης θεώρησης

Eναρμονισμένο έντυπο ιατρικού πιστοποιητικού για την έκδοση εθνικής θεώρησης (τύπου D)

Πίνακας προξενικών τελών εθνικών θεωρήσεων εισόδου

-ERASMUS+ Programme

Visa & Residence Permit guide for students

1. Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «COME TO STUDY OR TEACH IN EUROPE»

2. Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «WORK TOGETHER WITH EUROPEAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS»

3. Ενημερωτικός οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Erasmus+ booklet_International dimension»

4. Λίστα του ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα με τα εγκεκριμένα Πανεπιστήμια με τα οποία η Ελλάδα θα έχει συνεργασία στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας

5. Άλλες πληροφορίες/χρήσιμο λίνκ http://www.iky.gr/erasmusplus

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019