Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Δομή arrow Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΔΚ)

Η συνδρομή στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό αποτελεί πρωταρχικό καθήκον του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τα τελευταία έτη, φαινόμενα μεγάλων φυσικών καταστροφών παγκοσμίως ανέδειξαν μια αυξανόμενη κατηγορία αιτημάτων συνδρομής των πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό: τη συνδρομή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στην ανάγκη αυτή, συστήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων.

Η Μονάδα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα ως συντονιστικό όργανο μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΕΞ και των άλλων Υπουργείων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και προξενικής φύσης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης τίθεται σε λειτουργία επί 24ώρου βάσεως, παρέχοντας την απαραίτητη οργανωτική υποστήριξη στις υπηρεσίες του Υπουργείου που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.

Θεσμικό πλαίσιο

Η λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων προβλέπεται στο άρθρο 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 3566/2007) και η οργάνωσή της ρυθμίζεται ειδικότερα με την Π23ΜΔΚ-28804/ΑΣ 14434/15.12.2009 Υπουργική Απόφαση.

Επίσης, ενώ η πρωταρχική αρμοδιότητα για την προξενική συνδρομή και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων προξενικής φύσης είναι εθνική, η παροχή προξενικής προστασίας αποτελεί αμοιβαία υποχρέωση των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπεται στο άρθρο 23 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 46 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προξενική συνδρομή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – Επικοινωνία πολιτών

Για τους Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό, προξενική συνδρομή παρέχεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Προξενικές Αρχές της Ελλάδος.

Εάν η Ελλάδα δεν αντιπροσωπεύεται σε μια τρίτη χώρα, προξενική προστασία για τους Έλληνες πολίτες παρέχεται από Αρχή κάθε Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016